Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Przetarg na wymianę dźwigów osobowych w nieruchomościach SM „Na Szańcach” do realizacji w 2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Szańcach”

Na Szańcach 15, 50-320 Wrocław

 

OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA:

         WYMIANĘ DŹWIGÓW OSOBOWYCH

W NIERUCHOMOŚCIACH SM „NA SZAŃCACH” DO REALIZACJI W 2024 ROKU

 

I ZADANIE – lokalizacje:

Wrocław, ul. Świętokrzyska 28, 30, 34, ul. Sienkiewicza 10

II ZADANIE – lokalizacje:

Wrocław, ul. Bema 7, 9, 11, 13

 

 Szczegółowe warunki zamówienia (SIWZ) dostępne są w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej  www.naszancach.pl w zakładce ,,Przetargi”. Wersję papierową można odebrać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Na Szańcach” przy ul. Na Szańcach 15 we Wrocławiu, tel. 71 321-22-46, 71 321-34-72,  w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do 12:00.

Oferty należy składać w zamkniętej  kopercie z hasłem podanym w szczegółowych warunkach zamówienia do dnia 14-02-2024 r. do godz. 10:30 w sekretariacie Spółdzielni.

Wadium na każde zadanie: 37.500,00 zł (zadanie I), 32.000,00 zł (zadanie II) płatne na konto Spółdzielni w PKO BP SA nr 77 1020 5242 0000 2502 0313 1448 do dnia 14-02-2024 r. do godz. 10:30.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 14-02-2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni. Oferty będą otwierane wg kolejności wpływu.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

                                                                                                           Zarząd SM „Na Szańcach”

Drukuj