Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Władze Spółdzielni

Rada Nadzorcza

Prezydium Rady Nadzorczej:

  • Jacek Osiewała – Przewodniczący
  • Hanna Szlendak – Zastępca Przewodniczącego
  • Jacek Bierut – Sekretarz

Członkowie Rady Nadzorczej:

  • Olga Baber
  • Ryszard Dittrich
  • Dariusz Kołodziej
  • Małgorzata Werat

Zarząd 

  • Ewa Kosicka – Prezes Zarządu
  • Marzena Hoppe – Członek Zarządu