Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Władze Spółdzielni

Rada Nadzorcza

Prezydium Rady Nadzorczej:

  • Włodzimierz Pióro – Przewodniczący,
  • Ryszard Rubaj – Zastępca Przewodniczącego,
  • Jacek Bierut – Sekretarz.

Członkowie Rady Nadzorczej:

  • Grzegorz Baber,
  • Dariusz Kołodziej,
  • Tomasz Orlicz,
  • Zbigniew Tarabuła.

Zarząd 

  • Ewa Kosicka – Prezes Zarządu
  • Marzena Hoppe – Członek Zarządu
  • Anna Sawicka – Członek Zarządu