Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Przetarg na wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych do realizacji w 2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Szańcach”

Wrocław, ul. Na Szańcach 15

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 

wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Szańcach” do realizacji w roku 2023

 

Szczegółowe warunki przetargu (SIWZ) dostępne są w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.naszancach.pl w zakładce „Przetargi”. Wersję papierową można odebrać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Szańcach” we Wrocławiu przy ul. Na Szańcach 15, tel. 71 321-22-46, 71 321-34-72 w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do 12:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z hasłem podanym w szczegółowych warunkach przetargu do dnia 25-08-2023 r. do godz. 10:30 w sekretariacie Spółdzielni.

Wadium: 27.850,00 zł płatne na konto Spółdzielni nr 77 1020 5242 0000 2502 0313 1448         do dnia 25-08-2023 r. do godz. 10:00.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 25-08-2023 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni. Oferty otwierane będą w kolejności wpływu.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających,            jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

                                                                                               Zarząd SM „Na Szańcach”

Drukuj