Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Przetarg na wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Szańcach” – Wrocław, ul. Na Szańcach 15

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych w nieruchomościach Spółdzielni

Mieszkaniowej „Na Szańcach” do realizacji w roku 2022

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.naszancach.pl w zakładce „Przetargi”. Wersję papierową można odebrać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Szańcach” we Wrocławie przy ul. Na Szańcach 15, tel. 71 321-22-46, 71 321-34-72, w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 do 15.00 oraz w piątek od godz. 8.do 12.00.

Wadium: 15 000,00 zł płatne na konto Spółdzielni nr 77 1020 5254 0000 2502 0313 1448 do
dnia 11 stycznia 2022 roku do godz. 11.00.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 11.01.2022 roku o godz. 11.30 w siedzibie Spółdzielni. Oferty otwierane będą w kolejności wpływu.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających, jak
również unieważnienia przetargu.

Drukuj