Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Przetarg na wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Szańcach” do realizacji w roku 2021/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Szańcach” – Wrocław, ul. Na Szańcach 15

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych w nieruchomościach Spółdzielni
Mieszkaniowej „Na Szańcach” do realizacji w roku 2021/2022

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.naszancach.pl w zakładce ,,Przetargi”. Wersję papierową można odebrać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Szańcach” przy ul. Na Szańcach 15, tel. 71 321-22-46, 71 321-34-72, w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00 oraz w piątek od 8:00 do 12:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z hasłem podanym w szczegółowych warunkach
przetargu do dnia 04-11-2021 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółdzielni.
Wadium: 15.000,00 zł, płatne na konto Spółdzielni w PKO BP nr 77 1020 5242 0000 2502 0313 1448 do dnia 04-11-2021 r. do godz. 12:00.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 04-11-2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni.
Oferty będą otwierane wg kolejności wpływu.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd SM „Na Szańcach”

Drukuj