Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Bema 15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Szańcach”

ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego

położonego w budynku przy ulicy Bema 15 o powierzchni użytkowej  23 m2:

parter, samodzielne wejście od podwórza, 2 pomieszczenia z wnęką, łazienka z wc.

 

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni przy ul. Na Szańcach 15 we Wrocławiu  do dnia 15-10-2020 r. do godziny 12:00 w zamkniętych kopertach z napisem:  „Przetarg na najem – Bema 15”.

Oferta powinna zawierać:

  • nazwisko i imię/nazwę firmy, adres,
  • proponowaną za miesiąc wysokość stawki czynszu najmu, nie mniejszą jednak niż 1.840,00 zł netto/m-c (80 zł/m2) wraz z deklaracją ponoszenia opłat za media: ciepła, zimna woda wg wskazań wodomierzy, centralne ogrzewanie wg poniesionych kosztów, śmieci wg złożonej deklaracji, energia elektryczna wg wskazań licznika,
  • wyrażenie zgody na zapłatę przed zawarciem umowy kaucji zabezpieczającej w wysokości dwukrotnej równowartości miesięcznego czynszu,
  • podanie celu, na jaki zostanie wykorzystany lokal (działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku).

 

Oględzin lokalu można dokonywać do dnia 14-10-2020 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Spółdzielni (tel. 71 321-22-46 lub 71 321-34-72).

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółdzielni 15-10-2020 r. o godz. 12:30.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

                                                                                                        Zarząd SM „Na Szańcach”

Drukuj