Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Przetarg – wymiana dźwigów osobowych

Pytania i odpowiedzi

  1. Pytanie: Dotyczy wysokości wadium: W pkt 2.31 SIWZ inna kwota jest liczebnie, a inna jest słownie. Proszę o określenie wielkości wadium na poszczególne zadania.

Odpowiedź: Wadium na poszczególne zadania wynosi:

Zadanie 1: 30 000,00 zł, słownie: trzydzieści tysiecy złotych.

Zadanie 2: 50 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.