Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Remont elewacji – pytania i odpowiedzi

1. Czy elewacja zachodnia wchodzi w zakres przetargu? W dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ jest tylko kolorystyka tej elewacji,nie ma rysunku izolacji, ani żadnej informacji na rzutach o dociepleniu tej ściany.

  • Elewacja zachodnia wchodzi w zakres remontu, ale bez docieplenia.

2. Czy w zakres wchodzi także remont posadzek w wykuszach (oranżerie)?

  • Remont posadzek w wykuszach wchodzi w zakres przetargu.

3. Proszę o podanie sposobu wykończenia sufitów w bramie przejazdowej oraz w
podcieniach (brak w dokumentacji).

  • Sufit w bramie przejazdowej ma być docieplony, otynkowany i pomalowany.

4. Projekt nie przewiduje remontu (malowania) przeszkleń balkonów i wykuszy. Na rys.
elewacji kolorystyki kolor przeszkleń jest opisany jako 545C. Czy remont przeszkleń
wchodzi w zakres przetargu?

  • Przeszklenia balkonów i wykuszy mają być pomalowane po wcześniejszym
    przygotowaniu podłoża, wykonaniu niezbędnych napraw, uszczelnieniu konstrukcji wraz z wymianą uszkodzonych szyb.