Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Przetarg na wymianę dźwigów osobowych w zasobach Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Szańcach”

Na Szańcach 15, 50-320 Wrocław

 

OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA:

         WYMIANĘ 10 DŹWIGÓW OSOBOWYCH

W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WE WROCŁAWIU

 

 I ZADANIE – lokalizacje:

Świętokrzyska 32, ul. Świętokrzyska 40, ul. Na Szańcach 15, ul. Jedności Narodowej 55-57

II ZADANIE – lokalizacje:

Na Szańcach 7, 8, 9, 10, 10a, ul. Bema 15

 

Szczegółowe  warunki  zamówienia  dostępne  są  w  siedzibie  Spółdzielni  oraz  na  stronie internetowej  www.naszancach.pl w zakładce ,,Przetargi”. Wersję papierową można odebrać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Na Szańcach” przy ul. Na Szańcach 15 we Wrocławiu, tel. 71 321-22-46, 71 321-34-72, w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00    do 15:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do 12:00.

Oferty należy składać w zamkniętej  kopercie z hasłem podanym w szczegółowych warunkach zamówienia do dnia 07-03-2023 r. do godz. 10:30 w sekretariacie Spółdzielni.

Wadium na każde zadanie: 30.000,00 zł (zadanie I), 50.000,00 zł (zadanie II) płatne na konto Spółdzielni w PKO BP nr 77 1020 5242 0000 2502 0313 1448 do dnia 07-03-2023 r. do godz. 10:30.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 07-03-2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni.

Oferty będą otwierane wg kolejności wpływu.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Drukuj