Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Nowy regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z obowiązkiem dostosowania do nowych unormowań prawnych zawartych  w ustawie Prawo energetyczne oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 07-12-2021 r. Rada Nadzorcza SM „Na Szańcach” w dniu 12-01-2023 r. uchwaliła nowy „Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielolokalowych Spółdzielni”.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i ma zastosowanie do okresu rozliczeniowego zaczynającego się w roku 2023.

Treść regulaminu dostępna jest w biurze Spółdzielni oraz na niniejszej stronie internetowej, w zakładce AKTY PRAWNE.

                                                                                                          Zarząd SM „Na Szańcach”

Drukuj