Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Przetarg na wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych do realizacji w 2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Szańcach”

Wrocław, ul. Na Szańcach 15

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Szańcach” do realizacji w roku 2023

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.naszancach.pl w zakładce „Przetargi”.Wersję papierową można odebrać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Szańcach” we Wrocławiu przy ul. Na Szańcach 15, tel. 71 321-22-46, 71 321-34-72, w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do 12:00.

Wadium: 15.000,00 zł płatne na konto Spółdzielni nr 77 1020 5242 0000 2502 0313 1448        do dnia 13 stycznia 2023 roku do godz. 11:00.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 13-01-2023 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni. Oferty otwierane będą w kolejności wpływu.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających, jak również unieważnienia przetargu.

Drukuj