Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Ukonstytuowanie się nowo wybranej Rady Nadzorczej SM „Na Szańcach”

Zarząd SM „Na Szańcach” uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 08-12-2022 r. podjęła uchwałę o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej, wyłonionej na nową kadencję 2022-2025 w wyborach podczas obrad Walnego Zgromadzenia 28-11-2022 r.

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni przedstawia się następująco:

Prezydium Rady Nadzorczej: 

  • Przewodniczący –  Pan Jacek Osiewała,
  • Z-ca Przewodniczącego – Pani Hanna Szlendak,
  • Sekretarz – Pan Jacek Bierut.

Członkowie Rady Nadzorczej: 

  • Pani Olga Baber,
  • Pan Ryszard Dittrich,
  • Pan Dariusz Kołodziej,
  • Pani Małgorzata Werat.

Zarząd SM „Na Szańcach”

Drukuj