Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

List polustracyjny pełnej działalności Spółdzielni

Zarząd SM „Na Szańcach” uprzejmie informuje, że w dniach od 09-09-2022 r. do 08-10-2022 r. została przeprowadzona ustawowa lustracja pełna działalności Spółdzielni za okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2021 r.

Lustrację przeprowadził Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Zielonej Górze.

Po przeprowadzonej lustracji Spółdzielnia otrzymała od RZR list polustracyjny omawiający protokół lustracji oraz zawierający wnioski polustracyjne, które Spółdzielnia jest zobowiązana zrealizować.

Wyniki lustracji prezentujemy w zakładce niniejszej strony internetowej: „Dokumenty i druki do pobrania”, w sekcji dokumentów dla Członków Spółdzielni.

Z poważaniem

                                                                                                            Zarząd SM „Na Szańcach”

Drukuj