Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Nabór wniosków na wynajem miejsc parkingowych w garażu podziemnym przy ul. Sienkiewicza 18-22

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Szańcach” zaprasza Członków Spółdzielni do składania wniosków na wynajem miejsc parkingowych w garażu podziemnym Inwestycji VANTAGE DEVELOPMENT przy ul. Sienkiewicza 18-22 we Wrocławiu.

Oferta Inwestora w ramach „porozumienia dobrosąsiedzkiego” zawartego ze Spółdzielnią w dniu 30-07-2021 r. przewiduje możliwość wynajmu po preferencyjnej cenie 20 miejsc parkingowych.

Warunki wynajmu:

  • umowa na czas określony 12 miesięcy z gwarancją ceny 250,00 zł brutto/m-c,
  • możliwość kontynuowania umowy najmu,
  • do zawarcia umów najmu w ramach porozumienia uprawnieni są wyłącznie Członkowie Spółdzielni.

Wnioski prosimy składać drogą mailową na adres: sm@naszancach.pl, pocztą tradycyjną, osobiście do biura Spółdzielni przy ul. Na Szańcach 15 lub umieścić w skrzynce znajdującej się przed siedzibą Spółdzielni (od strony podwórza) w terminie do 15 listopada 2022 r., do godz. 15:00.

Wynik naboru ma charakter poglądowy. Dalsza korespondencja w sprawie, po ustaleniu poziomu zainteresowania wynajmem przez Członków SM „Na Szańcach”.

Z poważaniem

Zarząd SM “Na Szańcach”

 

Przykładowy wniosek – druk

Drukuj