Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Wyniki pisemnego głosowania uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z 04-08-2022 w przedmiocie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

Zarząd  Spółdzielni  uprzejmie  informuje  o  wynikach  pisemnego  głosowania  nad  uchwałą nr 1/08/2022 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Szańcach” przeprowadzonego w dniu 04-08-2022 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć  w  związku  z  planowaną  wymianą  wind  w …