Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Wymiana wodomierzy w lokalach spółdzielczych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Szańcach” uprzejmie informuje,  że w miesiącu lipcu 2021 r. w lokalach spółdzielczych będą wymieniane wodomierze wg poniższego harmonogramu:

  • ul. Świętokrzyska 28-34:  godz. 11:00 do 19:00, 19-20 lipca,
  • ul. Sienkiewicza 10: godz. 11:00 do 19:00, 28 lipca,
  • ul. Na Szańcach 15/Świętokrzyska 40: godz. 11:00 do 19:00, 21 lipca,
  • ul. B. Prusa 51: godz. 11:00 do 19:00, 22 lipca (wodomierze i ciepłomierze),
  • ul. Czerwonego Krzyża 11-13: godz. 11:00 do 19:00, 22 lipca,
  • ul. Nehringa 7: godz. 11:00 do 19:00, 23 lipca,
  • ul. Jedności Narodowej 55-57: godz. 11:00 do 19:00, 23 lipca.

Wykonawcą robót będzie firma „Techem”. W celu usprawnienia wymiany urządzeń prosimy o udostępnienie lokali we wskazanym przez firmę terminie. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego dwukrotnie podejmie próbę zastania właściciela lokalu, trzecie i następne podejścia będą płatne w wysokości 35 zł netto plus VAT od lokalu (koszt dojazdu).

Prosimy o obecność w lokalach w wyznaczonych terminach, co ułatwi i przyśpieszy wykonanie prac bez dodatkowych kosztów.

Za przychylność dziękujemy.

Zarząd Spółdzielni

Drukuj