Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Przetarg na remont elewacji budynku przy ul. Świętokrzyskiej 28-34 / Sienkiewicza 10 we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Szańcach”

ul. Na Szańcach 15, 50-320 Wrocław

 

OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA:

REMONT  ELEWACJI  BUDYNKU PRZY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 28-34/  SIENKIEWICZA 10 WE WROCŁAWIU:

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w siedzibie Spółdzielni  oraz na stronie internetowej  www.naszancach.pl w zakładce ,,Przetargi”. Wersje papierową można odebrać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Na Szańcach” przy ul. Na Szańcach 15, tel. 71 321-22-46, 71 321-34-72, w dni robocze od pn. do czw. w godz. od 800 do 1500 oraz w piątek 800 do 1200.

Oferty należy składać w zamkniętej  kopercie z hasłem podanym w szczegółowych warunkach przetargu do dnia  10.06.2021 r. do godz. 11:30 w sekretariacie Spółdzielni.

Wadium:    25 000,00 zł , płatne na konto Spółdzielni w PKO BP nr 77 1020 5242 0000 2502 0313 1448 do dnia 10.06.2021 r. do godz. 11:30.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10.06.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni.

Oferty będą otwierane wg kolejności wpływu.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Drukuj