Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Przetarg na remont elewacji budynku przy ul. Świętokrzyskiej 28÷34/Sienkiewicza10

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Szańcach”

ul. Na Szańcach 15, 50-320 Wrocław

 

OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA:

  REMONT  ELEWACJI  BUDYNKU PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 28÷34/SIENKIEWICZA 10 WE WROCŁAWIU

DO REALIZACJI W ROKU 2021/2022

Szczegółowe warunki zamówienia dostępne są w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej  www.naszancach.pl w zakładce ,,Przetargi”. Wersję papierową można odebrać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Na Szańcach” przy ul. Na Szańcach 15 we Wrocławiu, tel. 71 321-22-46, 71 321-34-72, w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach          od 800 do 1500 oraz w piątki od 800 do 1200.

Oferty należy składać w zamkniętej  kopercie z hasłem podanym w szczegółowych warunkach zamówienia do dnia 29.03.2021 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółdzielni.

Wadium: 25.000,00 zł, płatne na konto Spółdzielni w PKO BP nr 77 1020 5242 0000 2502 0313 1448 do dnia 29.03.2021 r. do godz. 12:00.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29.03.2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Spółdzielni.

Oferty będą otwierane wg kolejności wpływu.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Pytania i odpowiedzi

Drukuj