Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Bema 15 (II termin)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Szańcach”

ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego

położonego w budynku przy ulicy Bema 15 o powierzchni użytkowej  23 m2:

(parter, samodzielne wejście od podwórza, 2 pomieszczenia z wnęką, łazienka z wc)

 

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni przy ul. Na Szańcach 15 we Wrocławiu  do dnia 07-12-2020 r. do godziny 12:00 w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg na najem – Bema 15”.

Oferta powinna zawierać:

  • nazwisko i imię/nazwę firmy, adres,
  • proponowaną za miesiąc wysokość stawki czynszu najmu (zł/m2) wraz z deklaracją ponoszenia opłat za media (ciepła, zimna woda, centralne ogrzewanie, śmieci, energia elektryczna),
  • wyrażenie zgody na zapłatę przed zawarciem umowy kaucji zabezpieczającej w wysokości dwukrotnej równowartości miesięcznego czynszu,
  • podanie celu, na jaki zostanie wykorzystany lokal (działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku).

Oględzin lokalu można dokonywać do dnia 04-12-2020 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Spółdzielni (tel. 71 321-22-46 lub 71 321-34-72).

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółdzielni 07-12-2020 r. o godz. 12:30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

                                                                                                            Zarząd SM „Na Szańcach”

 

Drukuj