Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Zmiany w opłatach za śmieci od 1 września 2020 r.

Zarząd SM „Na Szańcach” informuje, że w dniu 23-07-2020 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła Uchwałę Nr XXV/665/20 w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty. Od 1 września 2020 r. zaczną obowiązywać nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) przy selektywnym zbieraniu odpadów opłata wynosi:

  • 1,20 zł za każdy m2 – jeśli na jednego lokatora przypada do 27 m2 (obecnie 0,85 zł za każdy m2),
  • 25,50 zł od osoby – jeżeli na 1 lokatora przypada więcej niż 27 m2 (obecnie 19 zł);

2) w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata jest dwukrotnie wyższa i wynosi:

  • 2,40 zł za każdy m2 – jeśli na jednego lokatora przypada do 27 m2,
  • 51,00 zł od osoby – jeżeli na 1 lokatora przypada więcej niż 27 m2.

 

Zarząd Spółdzielni prosi zatem o segregowanie odpadów, gdyż w razie kontroli i stwierdzenia, że obowiązek ten nie jest spełniany stawki opłat wzrosną dla całej nieruchomości (odpowiedzialność zbiorowa).

Drukuj