Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Szańcach" we Wrocławiu

Przetarg na wymianę poziomów ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji w budynkach przy ulicach: Na Szańcach 15/Świętokrzyskiej 40, Jedności Narodowej 55-57, Bema 5-13, Czerwonego Krzyża 11-13

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Szańcach” – Wrocław, ul. Na Szańcach  15

OGŁASZA  PRZETARG  OFERTOWY  NIEOGRANICZONY

na realizację następujących zadań:

WYMIANA  POZIOMÓW CIEPŁEJ WODY, ZIMNEJ WODY I CYRKULACJI WRAZ

Z PODEJŚCIAMI POD PIONY WODNE

W  BUDYNKACH MIESZKALNYCH WE WROCŁAWIU:

  • przy ul. Na Szańcach 15/Świętokrzyska 40 (I zadanie),
  • przy ul. Jedności Narodowej 55-57 (II zadanie),
  • przy ul. Bema 5÷13 (III zadanie),
  • przy ul. Czerwonego Krzyża 11-13 (IV zadanie).

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.naszancach.pl w zakładce „Przetargi”. Wersję papierową można odebrać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Na Szańcach 15, tel. 71 321-22-46, 71 321-34-72 w dni robocze od 800 do 1500.

Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania w zamkniętych kopertach z hasłem podanym w szczegółowych warunkach przetargu do dnia 23.07.2020 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółdzielni.

Wadium na każde zadanie, tj.:

  • na zadanie I w wysokości   3.000,00 zł,
  • na zadanie II w wysokości 2.000,00 zł,
  • na zadanie III w wysokości 5.000,00 zł,
  • na zadanie IV w wysokości 2.000,00 zł

płatne na konto Spółdzielni w PKO BP o nr 77 1020 5242 0000 2502 0313 1448 do 23.07.2020

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23.07.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Spółdzielni.

Oferty będą otwierane wg kolejności wpływu.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Drukuj